Institución: Galería Towarzystwo Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (TPSP)