Institución: Museo Histórico Municipal de Valencia